Välkommen till Östergötlands Idrottshistoriska Sällskaps hemsida

Välkommen till vår webbsida

Idrottsvänner

Sköna maj - äntligen har dagarna med kyla, regn och rusk släppt sitt grepp om oss och naturen väcks till liv på nytt och visar upp sin vackraste skrud. Även om april varit en månad med mycket omväxlande väder så är det ju härligt att bo här uppe i norden med sina olika årstider.


Då jag varit rullstolsbunden sedan åttonde mars på grund av ett elakartat benbrott så har jag haft gott om tid att fundera på vårt sällskaps framtid. Kan vi leva vidare med de förutsättningar vi har idag med en idéelt arbetande styrelse som i dagsläget har svårt att rekrytera nya och helst yngre personer som vill vara med och bidra i vår verksamhet ? Kanske måste vi vända oss till RF/Sisu Östergötland som för närvarande stöttar oss ekonomiskt och höra om de kan ta över med vår hjälp ansvaret för vårt sällskap.

Ett annat alternativ är att hitta en sponsor som är villig att finansiera vår verksamhet. Personligen är jag tveksam till det alternativet. Viktiga frågor att diskutera för styrelsen.


Vårt årsmöte ägde som vanligt rum på Vidingsjö motionscafé, onsdagen den 27 mars med ett 35-tal närvarande. För första gången sedan bildandet 1998 kunde inte undertecknad deltaga pga av tidigare nämnda benbrott. Vår kassör Marianne Andersson-Sager öppnade mötet och RF/Sisu Östergötlands ordförande Ylva Thörn valdes till mötesordförande. Efter årsmötet berättade Bosse Olsson och Kenneth Thapper om gamla idrottsminnen.


Under hösten kommer Bosse Olsson, Tommy Östergren och undertecknad att besöka biblioteken i Berga, Linghem och Ekholmen där vi i ord och bild berättar om ÖIHS verksamhet.


Idrottscafé: Onsdagen den 22 maj arrangerar vi tillsammans med Grytgöls IF ett idrottscafe i Grytgöl.


Årets höstresa äger rum den 4:de september och går till Åtvidaberg. Ett intressant program är inte helt spikat ännu men mer information kommer i vår tidning som utkommer i skiftet maj/juni.


Tänkvärt: Det är inte varifrån man kommer utan vart man är på väg som spelar roll.


Med Idrottshistoriska Hälsningar
Sven Hagman/ Ordförande

Vidingsjö motionscentrum
LINKÖPING
där finns
ÖSTGÖTA IDROTTSMUSEUM